Skip to content
:::
Služby
QI: Prověřeno! Aplikace QI ověřeny nezávislým auditorem Tisk Email
Informační systém QI
Pondělí, 14 Květen 2012 10:32

Informační systém QI vytváříme a aktualizujeme podle platných právních předpisů ČR. Správnost aplikací QI necháváme pravidelně posuzovat nezávislým auditorem.

Informační systém QI byl ověřen 14. května 2012. Audit ověřil plnění povinností uložených zákonem o účetnictví na vedení účetní evidence informačního systému QI v aplikacích podvojné účetnictví, finance, dlouhodobý majetek a skladové hospodářství.

Audit zahrnoval posouzení správnosti programů a použitých postupů, byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

Audit potvrdil, že aplikace informačního systému QI jsou v souladu se zákonem o účetnictví a navazujícími předpisy platnými v ČR.