Skip to content
::: Daně a účetnictví » Účetnictví
Účetnictví

Nabízíme kompletní účetní servis pro fyzické a právnické osoby, a to nejen v naší kanceláři, nebo přímo u klienta, ale i formou vzdáleného přístupu. Účetnictví je vedeno pod stálým daňovým dohledem s možností kompletního daňového servisu.

V této oblasti Vám můžeme nabídnout tyto základní služby:

 • komplexní vedení účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • rekonstrukce účetnictví za minulá i běžná účetní období
 • zpracování účetní závěrky
 • zpracování účetních sestav a výkazů
 • zpracování ekonomických tabulek pro poskytnutí úvěru u bankovních ústavů
 • účetní poradenství (jak správně zaúčtovat, pomoc při vytváření vnitropodnikových účetních směrnic, apod.)


  Způsob a výhody vedení externího účetnictví

  Mezi přední výhody externího zpracování účetnictví patří nejen úspora nákladů a předpoklad lepších výsledků podniku, ale také možnost přenesení odpovědnosti a rizik na náš cizí subjekt. Mimo tyto výhody může podnikatel využít času, který zadáním účetnictví externí firmě ušetřil, přímo ke své podnikatelské činnosti.

  Způsob vedení externího účetnictví:

  • zpracování účetnictví přímo u klienta
  • zpracování účetnictví formou outsourcingu
  • on – line vedení účetnictví (účetnictví po internetu)

  Mezi výhody vedení účetnictví on-line patří, že veškerá komunikace probíhá elektronicky, čímž je zajištěn okamžitý přenos informací.  Klient si v tomto případě vystavuje účetní a daňové doklady sám, a přesto může s daty pracovat více uživatelů z různých míst současně. Klient má tak stálý a aktuální přehled o svém účetnictví.

   
  Způsob předání dokladů
  • svoz účetních (daňových) od klienta a zpracování v systému dodavatele
  • naskenování účetních (daňových) dokladů klientem a následné zaslání těchto dokladů elektronickou cestou (případně poštou)