Skip to content
::: Daně a účetnictví » Mzdy
Mzdy

V oblasti zpracování mezd Vám můžeme nabídnout tyto základní služby:

  • komplexní vedení mzdového účetnictví a personální agendy
  • vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti
  • zajištění zákonných povinností při nástupu a výstupu zaměstnance (přihlášení a odhlášení na příslušné úřady)
  • vystavování různých potvrzení a vyřizování další administrativy spojené se zpracováním mezd
  • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení, ročního zúčtování daně a mzdových listů
  • zastupování na úřadech včetně kontrol na SSZ a ZP

Je možné si dohodnout i další činnosti související se zpracováním mzdové agendy.Způsob a výhody vedení externího zpracování mezd

Mezi přední výhody externího zpracování mzdové agendy a personalistiky patří nejen úspora nákladů a předpoklad lepších výsledků podniku, ale také možnost přenesení odpovědnosti a rizik na náš cizí subjekt. Mimo tyto výhody může podnikatel využít času, který zadáním účetnictví externí firmě ušetřil, přímo ke své podnikatelské činnosti.

Způsob vedení externího zpracování mzdové agendy a personalistiky:

  • zpracování mzdové agendy a personalistiky přímo u klienta
  • zpracování mzdové agendy a personalistiky formou outsourcingu
  • on – line vedení mzdové agendy a personalistiky